Your browser does not support JavaScript!
:::
分類清單
:::
考生說明
          各類招生訊息             ‧招生日程表           網路報名系統     ‧歷年考古題 
            
 

 

 

 

歡迎指考入學 [ 2017-05-16 ]
 
歡迎運動績優入學 [ 2017-02-25 ]
 
歡迎繁星推薦電子 [ 2017-02-19 ]
 
歡迎個人申請電子 [ 2017-02-24 ]
 
大學部新生入學 [ 2016-10-11 ]
 
招生特色說明 [ 2016-10-15 ]
 
碩士班入學 [ 2017-02-16 ]
 
寒轉暑轉入學 [ 2016-10-11 ]
 
博士班入學 [ 2016-10-11 ]